Staffeli kort

 
Endnu et bestillings kort til en dame der blev 60 år. 

Kommentarer