Staffeli kort.

Bestilling kort til en dame der blev 80 år. 

Kommentarer